Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issuing of sickness booklet ΙΚΑ (directly insured person)

Description
Required supporting documents for issuing a sickness booklet of a person directly insured at IKA.
Supporting Documents
 • Insurance Booklets
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  (Obligatory Document)
 • Evidence Document on Residence
  Document proving the home address of the insured person (PPC, OTE bill, tax clearance note, etc)
 • Application for issuing an IKA sickness booklet (directly insured person)
  (Obligatory Document)
 • Two (2) color / black and white recent photos (3 Χ 3.5 cm.)

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the issuing of sickness booklet of a person directly insured at IKA, presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the sickness booklet of a person directly insured at IKA.
Notes and Clarifications
Amended by GG issue B 783/18.06.2003