Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Modification - merger of companies into an S.A., (merger of companies by absorption of SA / merger of companies by establishing a new S.A.)
 • Competent Entity: INDUSTRY, COMMERCE AND NATURAL RESOURCES DEPARTMENT [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
 • Service Code: 0476
 • Cost: 440 € or 235 € depending on the case plus other fees of TAPET etc.
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: GG 1180/Β΄/11.09.2002

Description
Procedure, prerequisites and required supporting documents for the modification of a company into an SA, and the merger of companies either by absorption of SA or merger of companies by establishing a new S.A.
Supporting Documents
 • Committee Evaluation Report
 • Articles of association in a single text depending on the case
 • Application for changing a company into an S.A., merger of companies (merger of companies by absorption of SA / merger of companies by establishing a new S.A.)
  (Obligatory Document)
 • Notary Public depending on the case
 • Duplicate for the publication in the GG
 • SA Meetings, depending on the case, with prior invitation

Conditions
The interested party must have a company and want the merger.
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for changing a company into an S.A., merger of companies (merger of companies by absorption of SA / merger of companies by establishing a new S.A.), presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
  Notes and Clarifications
  the legality of submitted documents is checked and the Prefect issues a decision on the registration of the company in the SAs Register. Then follows the relevant announcement and sending for publication in the G.G.