Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Establishment of estimation committees for the estimation of the value of the property of a personal company
 • Competent Entity: INDUSTRY, COMMERCE AND NATURAL RESOURCES DEPARTMENT [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
 • Service Code: 0477
 • Cost: 750
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: GG 1180/Β΄/11.09.2002

Description
Procedure, prerequisites and required supporting documents for the establishment of Estimation Committees (article 9 of C.L.2190/20) for the estimation of the value of the property of a personal company or association or Public Limited Company or Limited Liability Company and their contribution to SA or elements of SA for merger or the equity of other form of enterprise modified into Limited Liability Company.
Supporting Documents
 • Certificate of Land Registry transfer for real estate property
 • Filling in a form pertaining to furniture, appliances and machines depending on the case
 • Technical and Financial engineer report
 • Construction Permit (depending on the case)
 • Property titles
 • Committee evaluation report article 9 of the C.L. 2190/20
 • Application for the establishment of estimation committees for the estimation of the value of the property of a personal company or association or Public Limited Company or Limited Liability Company and their contribution to SA or elements of SA for merger or the equity of other form of enterprise
  (Obligatory Document)
 • Driving license
  Transformation of applying driving license from the USA, Canada, Australia, Japan, S. Africa and Cyprus in the respective Greek one
 • Application for establishing a committee of article 9 with the required supporting documents for the estimation of the equity of the Company, to be transformed into Limited Liability Company.

Conditions
All interested parties must be owners of Sole Proprietorship or Association or Public Limited Company or Limited Liability Company and must want to transform it into an S.A.
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the establishment of estimation committees for the estimation of the value of the property of a personal company or association or Public Limited Company or Limited Liability Company and their contribution to SA or elements of SA for merger or the equity of other form of enterprise, presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
  Notes and Clarifications
  The work of Evaluation Committee consists in autopsy, controlling of the submitted documentation, drawing up the evaluation report of the fixed assets of the Companies of the interested parties and identifying of their equity.