Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of clinical physicist (excludes radiology)
 • Competent Entity: MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL SOLIDARITY
 • Service Code: 9239.1
 • Processing Time: The competent authority receives the declaration of the service provider. For the first provision of services or if there is a material change in the situation substantiated by the documents, the competent authority checks the documents submitted and may seek consultation with the Counsil on the recognition of professional qualifications (SAEP). In the event of a positive outcome of such check the competent authority awards an Attestation of legal provision of services. Where there is a substantial difference between the professional qualifications of the service provider and the training required in Greece, the competent authority shall give the service provider the opportunity to show, in particular by means of an aptitude test, that he has acquired the Knowledge or competence lacking, in which case the service provider must pay the relevant stamp duty (Tax Office). In any case, the decision must be finalised within the second month of receipt of completed documentation.
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: GG 2271/B΄/12-10-2011 (M.D. 78477/IA/12-7-2011), GG 1650/Β΄/11.05.2012, GG 3503/B΄/31-12-2012)

Description
Procedure and required documents for the provision of temporary or occasional services of clinical physicist (excludes radiology)
Supporting Documents
 • Declaration concerning the provision of temporary or occasional services
  (Obligatory Document)
 • [when neither the profession nor the education and training leading to the profession is regulated in the Member State of establishment:] any means of proof that the service provider has pursued the activity concerned for at least one year during the previous ten years
  legally attested and officially translated into Greek
 • Attestation certifying that the holder is legally established in a Member State for the purpose of pursuing the activities concerned and that he is not prohibited from practising, even temporarily, at the moment of delivering the attestation
  legally attested and officially translated into Greek
 • Copy of passport or ID card
  legally attested Aliens of Greek descent from Albania present a Special identity card of expatriate (EDTO), while aliens of Greek descent from Cyprus and Turkey an Identity Card of L. 1975/1991 (article 17) and L. 4310/1999 (article 32 par. 2).
  Required Service: Issue of passport
 • evidence of professional qualifications : license to practice the profession / degree / certificate or other title awarded by the Member State of establishment
  legally attested and officially translated into Greek

Procedure
The service provider who moves from one Member State to Greece (including greek citizens) comes to the KEP of his choice to submit once a year a written declaration concerning the provision of temporary or occasional services. For the first provision of services or if there is a material change in the situation substantiated by the documents, the service provider submits the necessary documentation.
 • Step 2 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the service provider. If, during check, a missing or incomplete document is discovered, the employee informs the service provider and refrains from submitting the declaration.
 • Step 3 : The KEP employee delivers the official confirmation to the service provider stating the reference number of the request
 • Step 4 : The KEP employee shall notify the competent authority of the case file (which contains the declaration and supporting documents).
 • Step 5 : The competent authority checks the documents submitted and may seek consultation with the Counsil on the recognition of professional qualifications (SAEP) and may require the service provider to show, in particular by means of an aptitude test, that he has acquired the knowledge or competence lacking, in which case the service provider has to pay the relevant stamp duty (Tax Office).
 • Step 6 : In any case, the decision must be finalised within the second month of receipt of completed documentation. In the event of a positive outcome of such check the competent authority awards an Attestation of legal provision of services, which the service provider may receive in the way he has set.
The service provider whose application has successfully been handled by the competent Authority and if he has requested the issuing of an Attestation of legal provision of services and has declared a KEP / EKE as a recepient, comes to it and receives the Attestation.
Notes and Clarifications

 

Authority responsible for handling :HEALTH AND CARE ADMINISTRATIONS [PREFECTURAL GOVERNMENTS]

Competent authority for complaints/assistance:HEALTH AND CARE ADMINISTRATIONS [PREFECTURAL GOVERNMENTS]