Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issuing a family sickness booklet of IKA (for the children)

Description
Required documentation for issuing a family sickness booklet of IKA (for the children)
Supporting Documents
 • Sickness booklet
  Parent sickness booklet
 • Sanitary Committee Decision
  Only for the disabled for every gainful occupation children regardless of age limit
 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  It must be stated that the child is unemployed (only for the children of more than 18 years of age and up to the age of 24).
  (Obligatory Document)
 • Photo
 • Application for issuing a family sickness booklet of IKA (for the children)
  (Obligatory Document)
 • Copy of university degree for recruiting service or for another use
 • Studies Certificate (study status) by ΤΕΙ/ASPETE
 • Copy of ΤΕΙ/ASPETE degree for recruiting service, for another use
Official supporting documents

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the issue of a family sickness booklet of IKA (for the children), presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application. If any document can be retrieved within the service, the employee begins the relevant procedure.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file and the KEP contact details are written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the issuing of a family sickness booklet of IKA (for the children).