Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Election and establishment of Board of Directors, substitution of members and establishment of Board of Directors, election of SA auditors, Share Capital increases without modification in the articles of association, dissolution of company, certificate on payment of the initial Share Capital, deregistration of the SA from the SA register and distribution of dividends
 • Competent Entity: INDUSTRY, COMMERCE AND NATURAL RESOURCES DEPARTMENT [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
 • Service Code: 0475
 • Cost: 235 € publication duty for every subject that has to be issued, plus other duties if favor of TAPET etc 440 € publication duty plus other duties in favor of TAPET etc, when an accounting statement is submitted for distribution of interim dividends.
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: GG 1180/Β΄/11.09.2002

Description
Procedure, prerequisites and required supporting documents for the election and establishment of Board of Directors, substitution of members and establishment of Board of Directors, election of SA auditors, Share Capital increases without modification in the articles of association, dissolution of company, certificate on payment of the initial Share Capital, deregistration of the SA from the SA register, and distribution of dividends.
Supporting Documents
 • Application for election and establishment of Board of Directors, substitution of members and establishment of Board of Directors, election of SA auditors, Share Capital increase without modification in the articles of association, dissolution of company, certificate on payment of the initial Share Capital, deregistration of the SA from the SA register and distribution of dividends
 • Accounting statement published for distribution of temporary dividend
 • Duplicate from National Bank of Greece (one in a thousand) for increase of the S.C. in favor of the Competition Commission
 • Legally published invitation to General Meeting
 • Relevant General or BoD Meeting Minutes

Conditions
Decision of the General Meeting or the Board of Directors on issues of the agenda, for which the competent body of the SA convenes depending on the case.
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the election and establishment of Board of Directors, substitution of members and establishment of Board of Directors, election of SA auditors, Share Capital increases without modification in the articles of association, dissolution of company, certificate on payment of the initial Share Capital, deregistration of the SA from the SA register and distribution of dividends, presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
.