Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Re-inventory of seaman or renewal of seaman`s book

Description
Required supporting documents for the re-inventory of seaman or renewal of seaman`s book.
Supporting Documents
 • Application for the re-inventory of seaman or renewal of seaman`s book
  At the present application the candidate states that he has not the capacity of Civil or Military Servant, Employee of a legal person governed by public law or Socialized Organisation and he is neither a pensioner in one of the here-above bodies.
  (Obligatory Document)
 • 2 Photos
  Photos must not be from an automatic machine.
 • Chest x-ray from a Public Hospital
  A chest x-ray except from the Public Hospital, may be granted by the Chest Institute (12 Averof Street) opposite the Polytechnic School.
 • Opinion of the Sanitary Committee of Registered Seamen and Sea Workers (YEANETH).
 • Duplicate Receipt 31.17 € (for Attica) or 41.17 € (for the rest of Greece) from the Public Fund
 • Army Certificate Original (a copy is submitted)
 • Rescuing and Fire Fighting Means Certificate - Basic Cycle
Official supporting documents

Conditions
1) The applicant must be a registered seaman. 2) Sea service of 4 months.
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the re-inventory of seaman or renewal of seaman`s book, presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the renewed seaman`s book.
Notes and Clarifications
Receipt of referral every working day 08.30-13.00 with all the aforementioned supporting documents from 18 ΙΙnd Merarhias Street, 8th Floor and afterwards examination by the Doctors (YEANETH) 88 Notara Street, at Piraeus. LEGAL TYPE AND LEGAL REMEDIES : In case the interested party is judged sanitation wise to be inappropriate the same may rise an issue to the Higher Sanitary Committee (ΑΝΥΕ) within a three months period from the decision of the court of first instance.