Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Recognition of service in the regular armed forces of an allied state

Description
Required supporting documents for the recognition of service in the regular armed forces of an allied state.
Supporting Documents
  • Application for recognizing the service in the regular armed forces of an allied state
    (Obligatory Document)
  • Copy of the Identity Card
  • Certificates or attestations of the competent state service of the allied state

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the recognition of service in the regular armed forces of an allied state, presenting the required documentation.
  • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
  • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
  • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
  • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the certificate on recognition of service in the regular armed forces of an allied state.
Notes and Clarifications
Military service time is the time during which the Greeks being seventeen (17) years old, have served in the regular armed forces of an allied state in the capacity of serviceman. Those who after the recognition of their service have not entirely covered their military obligations towards the Greek Armed Forces, may buy out the remaining of their obligations following the prior recognition of three (3) at least months of service in the regular armed forces of an allied state. The submission of the evidence can be done in person or by proxy, or by registered letter to the competent Military Office. In the case of postal delivery, the effective date is that of mailing. If the documents are in a foreign internationally known language, they are accepted only if they are certified true and accompanied by an official translation. This means an official translation provided or ratified by the Ministry of Foreign Affairs or by Greek Consular Authority or by a lawyer (in accordance with the provisions of Article 53 of the Lawyers Code). Certified copies of these documents may also be accepted.