Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Lost of personal sickness booklet (ΙΚΑ)

Description
Required documentation for declaration of lost of personal sickness booklet (ΙΚΑ).
Supporting Documents
 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  Solemn Declaration of L. 1599/86, stating the loss of Booklet (attached in the present form)
  (Obligatory Document)
 • Photo
 • Application for lost of personal sickness booklet (ΙΚΑ)
  (Obligatory Document)
 • Evidence on Residence Address
  PPC-OTE receipt on the home address
 • Insurance Booklets
  Insurance Booklets, meaning : Insurance Identity and Contribution Card (DATE), Personal Booklet of Insured Person (ΑΒΑ.), Personal Contribution Card (ΑΔΕ), Personal Account Extract of an Insured Person (ΑΑΛΑ)

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the {title of procedure}, presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
  Notes and Clarifications
  Relevant Stipulations: Of the article 5 of IKA Sickness Regulation and ΑΥΕ 25078/28-5-38.