Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Legalization of certificates and/or receipts pertaining to hospitalization (Consular Certificate)
 • Competent Entity: CONSULAR AUTHORITIES
 • Service Code: 2418
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: GG issue Β 1655/10.11.2006

Description
Required supporting documents for the legalization of certificates and/or receipts pertaining to hospitalization (Consular Certificate)
Supporting Documents
 • Application of legalization of certificates and/or receipts pertaining to hospitalization (Consular Certificate)
  (Obligatory Document)
 • Receipts / certificates to be legalized, validated by the authorities of the emitting State (where needed)

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the validation of certificates and or receipts pertaining to hospitalization, presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the validated certificates and/or receipts pertaining to hospitalization.
Notes and Clarifications
The translation of certificates / receipts with its validation by the Translation Service of Ministry of Foreign Affairs, is not included. The documents are presented by the citizens in their original and a copy of the same.