Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Τις υπηρεσίες αυτές μπορείτε να τις υποβάλλετε ηλεκτρονικά από την Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ermis αλλά θα πρέπει να μεταβείτε στο ΚΕΠ της επιλογής σας για να παραλάβετε την αντίστοιχη βεβαίωση / πιστοποιητικό που παράγει η υπηρεσία.
Φιλτράρισμα ανά θεματική κατηγορία που εντάσσεται η υπηρεσία

Αναζήτηση με το όνομα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας


Most popular services
Για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω Hλεκτρονικές Yπηρεσίες, θα πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στην Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ermis www.ermis.gov.gr.
Results 1 - 10, from 53
page από 6
Announcement concerning the practice of the profession of optician - optometrist
Procedure and required documents for the profession of optician - optometrist


Application for consumer complaint to the KEPs
Information on the dispatch of the procedure for the submission of complaints of the consumers through the KEPs.


Certificate on the good operation of the drainage system for hotels and rented apartments for the Greek National Tourism Organisation (GNTO)
Required supporting documents for issuing a certificate on the good operation of the drainage system for hotels and rented apartments for the Greek National Tourism Organisation (GNTO)


Certificates of amendment of SA statutes, non-revocation of SA establishment licenses, on the current Board of Directors on the SA`s paid capital and other data stored in the SA Register
Procedure, prerequisites and required supporting documents for the issue of certificates of SA statute amendments, non-revocation of SA establishment licenses, on the current Board of Directors on the SA`s paid capital and other data stored in the SA Register of the service.


Certificates on insurance time at ΙΚΑ
Required supporting documents for issuing a certificates on insurance time at ΙΚΑ.


DECLARATION FOR TEMPORARY / TRANSBORDER SUPPLY OF SERVICES OF OPEN-AIR (STANDING OR PEDDLER) TRADE ON BOARD SHIPS
OPEN-AIR (STANDING OR PEDDLER) TRADE ON BOARD SHIPS


DECLARATION FOR TEMPORARY /TRANSBORDER SUPPLY OF SERVICES FOR THE PROFESSION/ ACTIVITY OF ESTABLISHMENT AND OPERATION OF DIVING TEAM


DECLARATION FOR TEMPORARY/ TRANSBORDER SUPPLY OF SERVICES FOR THE PROFESSION /ACTIVITY OF THE ESTABLISHMENT OF SPEED BOAT OR JET SKI TRAINING OPERATOR SCHOOL


DECLARATION OF TEMPORARY/ TRANSBORDER SUPPLY OF SERVICES FOR THE PROFESSION/ACTIVITY OF RECREATIONAL SEA DIVING ACTIVITIES ‘ PROVIDER
Sea Diving Activities‘ Provider


Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of assistant nurse
Procedure and required documents for the provision of temporary or occasional services of assistant nurse


Results 1 - 10, from 53
page από 6