Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Τις υπηρεσίες αυτές μπορείτε να τις υποβάλλετε ηλεκτρονικά από την Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ermis αλλά θα πρέπει να μεταβείτε στο ΚΕΠ της επιλογής σας για να παραλάβετε την αντίστοιχη βεβαίωση / πιστοποιητικό που παράγει η υπηρεσία.
Φιλτράρισμα ανά θεματική κατηγορία που εντάσσεται η υπηρεσία

Αναζήτηση με το όνομα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας


Most popular services
Για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω Hλεκτρονικές Yπηρεσίες, θα πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στην Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ermis www.ermis.gov.gr.
Results 1 - 10, from 67
page από 7
Announcement of practice of the profession of Radio engineer B
Installation, maintenance, repair of radio transmitters of all kinds, manufacturing of radio receivers, assembly of television sets.


Application for consumer complaint to the KEPs
Information on the dispatch of the procedure for the submission of complaints of the consumers through the KEPs.


Authorization procedure for the practice of the profession of assistant barber-hairdresser
Authorization procedure for the practice of the profession of assistant barber-hairdresser


Authorization procedure for the practice of the profession of barber
Authorization procedure for the practice of the profession of barber


Authorization procedure for the practice of the profession of barber A
Authorization procedure for the practice of the profession of barber A


Authorization procedure for the practice of the profession of hairdresser A
Authorization procedure for the practice of the profession of hairdresser A


Authorization procedure of the practice of the profession of hairdresser
Authorization procedure of the practice of the profession of hairdresser


Authorizing the entry into service of Tourist Trains in special routes
Procedure for the granting of an authorization to Tourist Trains so as to enter into service in special routes


Certificate on the good operation of the drainage system for hotels and rented apartments for the Greek National Tourism Organisation (GNTO)
Required supporting documents for issuing a certificate on the good operation of the drainage system for hotels and rented apartments for the Greek National Tourism Organisation (GNTO)


Certificates of amendment of SA statutes, non-revocation of SA establishment licenses, on the current Board of Directors on the SA`s paid capital and other data stored in the SA Register
Procedure, prerequisites and required supporting documents for the issue of certificates of SA statute amendments, non-revocation of SA establishment licenses, on the current Board of Directors on the SA`s paid capital and other data stored in the SA Register of the service.


Results 1 - 10, from 67
page από 7