Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Τις υπηρεσίες αυτές μπορείτε να τις υποβάλλετε ηλεκτρονικά από την Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ermis αλλά θα πρέπει να μεταβείτε στο ΚΕΠ της επιλογής σας για να παραλάβετε την αντίστοιχη βεβαίωση / πιστοποιητικό που παράγει η υπηρεσία.
Φιλτράρισμα ανά θεματική κατηγορία που εντάσσεται η υπηρεσία
Για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω Hλεκτρονικές Yπηρεσίες, θα πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στην Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ermis www.ermis.gov.gr.
Results 1 - 6, from 6
Issue of certificate for the submission of documents by the Hellenic NARIC
Procedure and required application form for issuing a certificate on supporting documents submission.


Issue of certification on the parity of universities included in the list of recognized foreign universities (Hellenic NARIC)
Description of the procedure for the automatic search for the issue of certificates on the parity of universities included in the list of recognized foreign universities (Hellenic NARIC).


Issuing a score corresponding certificate (Hellenic NARIC)
Description of the procedure of automatic search for the issue of certificates on score correspondance (Hellenic NARIC).


Issuing of a true copy of score correspondance - recognition act (Hellenic NARIC)
Procedure and required application form for issuing a true copy of score correspondance - recognition certificate (Hellenic NARIC).


Issuing of an extract of the minutes of the Board of Directors (Hellenic NARIC)
Procedure and required application form for issuing an extract of the Board of Directors minutes (Hellenic NARIC).


Statement of participation in the Medical School exams of Hellenic NARIC for the examination period of each year
Procedure that has to be followed for the statement of participation in the Medical School exams of Hellenic NARIC for the examination period of each year.


Results 1 - 6, from 6