Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Τις υπηρεσίες αυτές μπορείτε να τις υποβάλλετε ηλεκτρονικά από την Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ermis αλλά θα πρέπει να μεταβείτε στο ΚΕΠ της επιλογής σας για να παραλάβετε την αντίστοιχη βεβαίωση / πιστοποιητικό που παράγει η υπηρεσία.
Φιλτράρισμα ανά θεματική κατηγορία που εντάσσεται η υπηρεσία

Αναζήτηση με το όνομα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας


Most popular services
Για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω Hλεκτρονικές Yπηρεσίες, θα πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στην Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ermis www.ermis.gov.gr.
Results 1 - 10, from 25
page από 3
Announcement concerning the practice of the profession of optician - optometrist
Procedure and required documents for the profession of optician - optometrist


Certificates on insurance time at ΙΚΑ
Required supporting documents for issuing a certificates on insurance time at ΙΚΑ.


Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of assistant nurse
Procedure and required documents for the provision of temporary or occasional services of assistant nurse


Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of beautician
Procedure and required documents for the provision of temporary or occasional services of beautician


Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of clinical physicist
Procedure and required documents for the provision of temporary or occasional services of clinical physicist


Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of clinical physicist (excludes radiology)
Procedure and required documents for the provision of temporary or occasional services of clinical physicist (excludes radiology)


Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of dental practitioner
Procedure and required documents for the provision of temporary or occasional services of dental practitioner


Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of dental practitioner's assistant
Procedure and required documents for the provision of temporary or occasional services of dental practitioner's assistant


Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of dental technician
Procedure and required documents for the provision of temporary or occasional services of dental technician


Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of doctor of medicine
Procedure and required documents for the provision of temporary or occasional services of doctor of medicine


Results 1 - 10, from 25
page από 3