Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Υπηρεσίες

KEP OF MUNICIPALITY OF GIANNITSA N . P PELLIS
  • Address : PAVLOY MELOY 19
  • Postal Code : 58100
  • Municipality / Area : GIANNITSON
  • Prefecture : PELLIS
  • Phone No. : 2382350021 , 2382350022 , 2382350023 , 2382350024 , 2382350025 , 2382350026 , 2382350027 , 2382350028 , 2382350029
  • Fax: 2382081476
  • E-Mail: d.giannitson@kep.gov.gr