Υπηρεσίες προς Πολίτες

Ο πίνακας υπηρεσιών εμπλουτίζεται διαρκώς με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ.

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για:

  • τις πιο συχνές διαδικασίες που παρέχονται στους πολίτες μέσω των ΚΕΠ
  • τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκάστοτε διαδικασία
  • τους τρόπους εξυπηρέτησης κάθε διαδικασίας (φυσική παρουσία, gov.gr, myKEPlive)

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΓΕΓΟΝΟΣ ΖΩΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΘΥΡΙΔΑΣΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΩ GOV.GRΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΩ myKEPlive
1Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώουΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΠοινικό μητρώοΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο ποινικού μητρώου. Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε αν χρειάζεστε το αντίγραφο ποινικού μητρώου για κάθε νόμιμη χρήση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
2Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔικαστήρια Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τα στοιχειά του διαθέτη (ημερομηνία θανάτου του, τόπο κατοικίας του εν ζωή) και να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο).
3Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔικαστήρια Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονο-μιάς. Σε περίπτωση δημοσίευσης διαθήκης, θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, αντίγραφο διαθή-κης. Επίσης θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο).
4Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματοςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔικαστήρια Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος.
Θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο).
5Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (πρώην δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη)ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔικαστήρια Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (πρώην δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη).Θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο)
6Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινουΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔικαστήρια Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη διώξεως ως φυγόποινου.
Θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο).
7Χορήγηση ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότηταςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔικαστήρια Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό, για χορήγηση δανείου και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση.Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας και να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο).
*Για κάποια Πρωτοδικεία την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη.
 
8Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμούΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔικαστήρια Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατι-κού συνεταιρισμού.Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης επικυρωμένο καταστατικό του συνεταιρισμού, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα του συνεταιρισμού.
9Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγωνΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔικαστήρια Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων.
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό του σωματείου, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα του σωματείου.
Επίσης, θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο).
10Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήσηΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠανεπιστήμια & ΦοίτησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση.Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας. Ενδέχεται να ζητηθεί η υποβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
11Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίουΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠανεπιστήμια & ΦοίτησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό σπουδών πανεπιστημίου.Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας.
12Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίουΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠανεπιστήμια & ΦοίτησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πανεπι-στημίου. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας. Ενδέχεται να ζητηθεί η υποβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
13Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήσηΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠανεπιστήμια & ΦοίτησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο πτυχίου από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας.
14Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠανεπιστήμια & ΦοίτησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας.
15Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠανεπιστήμια & ΦοίτησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας.
16Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογίαΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠανεπιστήμια & ΦοίτησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία.
17Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογίαΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠανεπιστήμια & ΦοίτησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία.
18Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕπαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΟΑΕΔΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου). Θα χρειαστεί να γνωρίζετε που φοιτήσατε (την τοπική υπηρεσία ΟΑΕΔ).
19Αίτηση αμφισβήτησης οφειλής (eΕΦΚΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΑπασχόληση ΠροσωπικούΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αμφισβητήσετε και να πετύχετε τη διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών σας που έχουν γίνει έως 31/12/2016. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ & τον ΑΜΚΑ σας.
20Ασφαλιστική Ενημερότητα
(eΕΦΚΑ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΑπασχόληση ΠροσωπικούΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.
21Βεβαίωση Απογραφής
(eΕΦΚΑ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΑπασχόληση ΠροσωπικούΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση απογραφής, ως ασφαλισμένοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ & τον ΑΜΚΑ σας.
22Ανανέωση Δελτίου ΑνεργίαςΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑνεργίαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να ανανεώσετε την κάρτα ανεργίας σας στον ΟΑΕΔ και να εκδώσετε βεβαίωσεις ΟΑΕΔ. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.
23Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑνεργίαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.
24Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑνεργίαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.
25Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑνεργίαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε Βεβαίωση του ποσού της επιδο-τούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.
26Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑνεργίαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
27Επίδομα ασθενείας
(eΕΦΚΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑποζημιώσεις και ΠαροχέςΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να δηλώσετε το διάστημα που απουσιάσατε από την εργασία σας λόγω ασθένειας, για να λάβετε το επίδομα.
28Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών
(eΕΦΚΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑσφάλισηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να ανακτήσετε ηλεκτρονικά όλα τα ατομικά σας στοιχεία ασφάλισης από 1/1/2002.
29Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(eΕΦΚΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑσφάλισηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση προϋπηρεσίας, για χρήση σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ως βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
30Ασφαλιστική ικανότητα
(eΕΦΚΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑσφάλισηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για την ασφαλιστική ικανότητα σας και των εξαρτώμενων μελών σας.
Θα χρειαστείτε τον ΑΜΚΑ σας.
31Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών
(eΕΦΚΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑσφάλισηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να απογράψετε τα μέλη της οικογένειάς σας στο μητρώο του ΕΦΚΑ και να τους δοθεί ασφαλιστική ικανότητα. Θα χρειαστείτε:τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) τον δικό σας και του μέλους που θα απογράψετε.
32Βεβαιώσεις εισφορών
(eΕΦΚΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑσφάλισηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
33Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021
(eΕΦΚΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑσφάλισηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να επιλέγετε την ασφαλιστική σας κατηγορία κάθε χρόνο. Θα χρειαστείτε τον ΑΦΜ & τον ΑΜΚΑ σας.
34Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.)
(eΕΦΚΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑσφάλισηΜέσω αυτής της υπηρεσίας ολοκληρώνετε, ως ασφαλισμένος, την αποδοχή των όρων σύμβασης.
35Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
(eΕΦΚΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑσφάλισηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν και να εκτυπώσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ).
Θα χρειαστείτε να διαθέτετε ασφαλιστική ικανότητα.
36Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
(eΕΦΚΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣυνταξιοδότησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε, εάν είστε συνταξιούχος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), να εκδώσετε ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνταξή σας.
Θα χρειαστείτε να γνωρίζετε:
• τον ΑΦΜ σας
• τον ΑΜΚΑ σας
• τον Αριθμό Μητρώου σας (ΑΜ)
• τον Αριθμό μητρώου Δίας (ΑΜ Δίας).
37Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης
(eΕΦΚΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣυνταξιοδότησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε οι συνταξιούχοι των πρώην φορέων του Δημοσίου (παλαιοί συνταξιούχοι) και οι νέοι συνταξιούχοι (από 13/5/2016 και μετά) να ενημερώνεστε για τη μηνιαία πληρωμή της σύνταξής σας αναλυτικά, από 01/01/2019 και μετά.
Θα χρειαστείτε τον ΑΦΜ & τον ΑΜΚΑ σας.
38Αίτηση – δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Συντά-ξεις Δημοσίου) ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣυνταξιοδότησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε εάν είστε συνταξιούχος του Δημοσίου, να υποβάλλετε αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου σας.
39Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑπασχόληση στον Δημόσιο ΤομέαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση τόκων δανείου για φορολογική χρήση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας.
40Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης καυσίμων κίνησης ( έκδοση
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό).
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣΕνίσχυση για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους καυσίμων (Fuel Pass)Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους καυσίμων των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022.
41Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησηςΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΓέννησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό γέννησης. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου είστε Δημότης εσείς ή τα προστατευόμενα μέλη σας.
42Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησηςΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΓέννησηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε ληξιαρχική πράξη γέννησης. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου έγινε η γέννηση.
43Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασηςΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟικογενειακή KατάστασηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου είστε Δημότης.
44Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμουΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟικογενειακή KατάστασηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου τελέστηκε ο γάμος, τα στοιχεία των δύο συζύγων και την ακριβή ημερομηνία του γάμου.
45Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟικογενειακή KατάστασηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου δηλώθηκε το Σύμφωνο Συμβίωσης.
46Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟικογενειακή KατάστασηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου, ΜΟΝΟ στο Δήμο όπου είστε ήδη Δημότης.
47Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟικογενειακή KατάστασηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε τη μεταδημότευση σας, με την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των δυο συζύγων είναι ήδη δημότης στον Δήμο όπου θέλετε να μεταδημοτεύσετε.
48Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟικογενειακή KατάστασηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε μεταδημότευση, για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχατε ο ίδιος ή οι γονείς σας.
49Χορήγηση πιστοποιητικού ιθαγένειας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟικογενειακή KατάστασηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώστε πιστοποιητικό ιθαγένειας για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή. 
50Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟικογενειακή KατάστασηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εντοπιότητας. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου είστε δημότες.
51Χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενώνΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΑπώλειαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τα στοιχεία του/ της θανόντος/σης, την ακριβή ημερομηνία θανάτου και το ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε ο θάνατος του/της.
52Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτουΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΑπώλειαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τα στοιχεία του/της θανόντος/σης, την ακριβή ημερομηνία θανάτου και το ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε ο θάνατος του/της.
53Πληρωμή εξόδων κηδείας
(eΕΦΚΑ)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΑπώλειαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ τού θανόντος, τον ΑΦΜ σας και να διεθέτετε
έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος
54Γνήσιο υπογραφήςΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΈγγραφα /Βεβαιωτικές ΠράξειςΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε, ως φυσικό πρόσωπο, να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας επί δήλωσης που σας αφορά, και γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ. Θα χρειαστεί να επιδείξετε στον υπάλληλο του ΚΕΠ το πρωτότυπο ταυτοποιητικό σας έγγραφο, ήτοι για:
Έλληνες πολίτες:
*δελτίο ταυτότητας (αστυνομική, στρατιωτική)
*διαβατήριο
* δίπλωμα οδήγησης
* βιβλιάριο υγείας κύριου ασφαλιστικούφορέα
Ευρωπαίους πολίτες:
* ταυτότητα της χώρας σας ή διαβατήριo.
Πολίτες τρίτων χωρών:
* διαβατήριο σε ισχύ και ισχυρή θεώρηση εισόδου ή αποδεικτικό έγγραφο
νόμιμης παραμονής στη Χώρα.
Η δήλωση γνησίου υπογραφής γίνεται είτε σε απλό είτε σε προσυμπληρωμένο
έγγραφο, όπου δηλώνετε ή έχετε ήδη δηλώσει σχετική βούληση και
υπογράφετε πάντα ενώπιον του υπαλλήλου ΚΕΠ.
55Επικύρωση αντιγράφων εγγράφωνΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΈγγραφα /Βεβαιωτικές ΠράξειςΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να ζητήσετε νόμιμα αντίγραφα εγγράφου, από το πρωτότυπο που έχετε στην κατοχή σας. Θα χρειαστείτε να επιδείξετε:
* τα πρωτότυπα στοιχεία απόδειξης της ταυτότητάς σας (οι αλλοδαποί τρίτης Χώρας επιδεικνύουν επιπλέον το αποδεικτικό νόμιμης εισόδου/ή και παραμονής στη Χώρα) για τη νομιμότητα της συναλλαγής και
* το/τα πρωτότυπα έγγραφα με τα προς επικύρωση αντίγραφά τους,
Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ επικυρώνουν:
i.a. τα έγχαρτα (φυσικά υπογεγραμμένα) διοικητικά έγγραφα, μόνο αν πρόκειται να κατατεθούν σε ιδιώτη φορέα, καθώς στο δημόσιο αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4250/2014,
i.b. τα έγχαρτα (φυσικά υπογεγραμμένα) ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα από το επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο.
ii. Τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, όταν εκτυπωθούν και διαπιστωθεί η ταύτιση του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 15 παρ. 2, ν. 4727/2020),
iii. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, ήτοι:
α. τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα,
β. τα ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα,
γ. τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα, όταν εκτυπωθούν, υπό την προϋπόθεση ότι η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης, δύναται να επιβεβαιωθούν με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που αυτά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου (άρθρο 14 παρ. 4, ν. 4727/2020). Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή άλλες διατυπώσεις.
56Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου
(e-Παράβολο)
ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΠληρωμές και ΠαράβολαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικό παράβολο. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε σε ποια υπηρεσία θέλετε να καταθέσετε το παράβολο και τον Αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου (ΑΦΜ).
57Απαλλαγή τελών συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας για φυσικά πρόσωπα ηλικίας 15 έως και 29 ετώνΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΤηλεπικοινωνίεςΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε, αν είστε από 15 έως 29 ετών και διαθετετε αριθμό κινητού τηλεφώνου σε πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με έδρα στην Ελλάδα, να υποβάλλετε αίτηση απαλλαγής τελών συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας με καταχώριση των στοιχείων σας στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε).
Θα χρειαστεί να έχετε διαθέσιμα : • Έγγραφα ταυτοποίησης
• ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ, προαιρετικά τον ΑΦΜ.
• Τη συσκευή του κινητού σας τηλεφώνου.

Σημείωση: Στο ΚΕΠ προσερχεστε στις περιπτώσεις που : • δεν είναι δυνατό, να υποβάλετε αίτηση με κωδικούς TaxisNet απ’ ευθείας στην πλατφόρμα https://mobilefees.gov.gr ,;ή • η σχέση επιμέλειας ανηλίκου, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση.
58Μεταβολή στοιχείων ΑΜΚΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣτοιχεία Πολίτη και Ταυτοποιητικά Έγγραφα Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να μεταβάλετε τα ταυτοποιητικά σας στοιχεία, τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί ή καταχωρισθεί λανθασμένα στον ΑΜΚΑ σας.
59Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα – διδακτορικό) ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΑναβολή / διακοπή στράτευσηςΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Δήμο εγγραφής μητρώου αρρένων σας και να έχετε έτοιμο, προς ηλεκτρονική ή και ταχυδρομική αποστολή στο ΚΕΠ, αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών.
60Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΑναβολή / διακοπή στράτευσηςΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την αναβολή κατάταξής σας στις Ένοπλες Δυνάμεις εάν έχετε αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με οποιαδήποτε διάταξη του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ή βάσει άλλης διάταξης, για την οποία απαιτείται η βούλησή σας.
61Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΜητρώα ΑρρένωνΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο εγγραφής μητρώου αρρένων σας.
62Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) – τύπου Α – τύπου Β ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣτρατολογική ΚατάστασηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) – τύπου Α – τύπου Β. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο εγγραφής μητρώου αρρένων σας.
63Κατάταξη προτάκτου στις ένοπλες δυνάμεις ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΚατάταξηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την κατάταξή σας ως πρότακτος στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον είστε ενήλικος και δεν έχετε κληθεί ακόμη για κατάταξη.
64Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμωνΣΤΡΑΤΕΥΣΗΚατάταξηΟι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2025 (γεννημένοι το έτος 2004) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ), κατά το πρώτο τρίμηνο τουέτους 2022, από 2-1-2022 έως και 31-3-2022, είτε μόνοι τους ηλεκτρονικά, είτε σε
οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για
τους διαμένοντες στην Ελλάδα, ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο
εξωτερικό, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του
κορονοϊού Covid-19
65Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΠρόσθετη Στρατιωτική ΥποχρέωσηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που σας έχει επιβληθεί εφόσον επικαλείστε λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων.
66Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΠρόσθετη Στρατιωτική ΥποχρέωσηΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που σας έχει επιβληθεί.
67Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΑμεΑΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας και τον αριθμό μητρώου κάρτας αναπηρίας σας.
68Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΑμεΑΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας και τον αριθμό μητρώου κάρτας αναπηρίας σας.
69Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΕπίσκεψη και νοσηλεία σε νοσοκομείοΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το Τμήμα νοσηλείας ή εξέτασης.
70Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΕπίσκεψη και νοσηλεία σε νοσοκομείοΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό νοσηλείας ανηλίκων. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το Τμήμα νοσηλείας ή εξέτασης και την ημερομηνία έναρξης και λήξης νοσηλείας.
71Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΕπαγγελματίες υγείαςΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού. Θα πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας υπαίθρου.
72Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚορωνοϊός COVID-19Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση για τον εμβολιασμό σας κατά του COVID-19. Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί την επόμενη ημέρα από αυτή που κάνατε την τελευταία δόση εμβολιασμού, ανάλογα με το είδος του εμβολίου. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σας.
73Καταχώριση 1ης δόσης εμβολιασμού εκτός Ελλάδας          ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚορωνοϊός COVID-19Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την καταχώριση της 1ης δόσης εμβολιασμού που σας χορηγήθηκε σε χώρα του εξωτερικού. Η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική και πρέπει να προηγηθεί οποιουδήποτε εμβολιασμού στην Ελλάδα, για να μπορέσετε να λάβετε βεβαίωση / ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σας.
74Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό (εμβολιασμού)ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚορωνοϊός COVID-19Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να λάβετε ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ/ ΠΑΜΚΑ/ ΠΑΑΥΠΑ σας.
75Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό (νόσησης)ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚορωνοϊός COVID-19Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να λάβετε ψηφιακό πιστοποιητικό νόσησης. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ/ ΠΑΜΚΑ/ ΠΑΑΥΠΑ σας.
76Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό (διαγνωστικού ελέγχου)ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚορωνοϊός COVID-19Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να λάβετε ψηφιακό πιστοποιητικό διαγνωστικού ελέγχου. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ/ ΠΑΜΚΑ/ ΠΑΑΥΠΑ σας.
77Προγραμματισμός αναμνηστικής δόσης μετά από καταχώρηση δόσεων εμβολιασμού που έγιναν στο εξωτερικόΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚορωνοϊός COVID-19Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση προγραμματισμού της, αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας, αφότου προηγουμένως καταχωριστούν στην εφαρμογή οι δόσεις εμβολιασμού που έγιναν στο εξωτερικό (Μητρώο Εμβολιασμένων Εξωτερικού).
78Διόρθωση εσφαλμένης καταχώρισης σειράς δόσεων εμβολιασμούΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚορωνοϊός COVID-19Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διόρθωση της σειράς δόσεων που έχουν καταχωρισθεί στο Εθνικό Μητρώο
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν αντιστοιχούν, κατά
χρονολογική σειρά και αριθμό, με τις δόσεις που αναγράφονται στα προσκομιζόμενα
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.
79Προγραμματισμός δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας, μετά από νόσηση στο εξωτερικόΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚορωνοϊός COVID-19Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προγραμματισμό δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο
της χώρας, αφότου προηγουμένως καταχωριστεί περιστατικό νόσησης στα Μητρώα νοσησάντων
εξωτερικού.
80 Αίτηση από τα φυσικά πρόσωπα άνω των εξήντα (60) ετών για καταχώριση στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού που έχει διενεργηθεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚορωνοϊός COVID-19Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση καταχώρισης στα Μητρώα των Εμβολιασμένων Εξωτερικού της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού που έχει διενεργηθεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, εάν : είστε φυσικό πρόσωπο ,έχετε την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή σας εντός της Ελληνικής Επικράτειας ,έχετε γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, και δεν υπάγεστε στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
81Αίτηση καταχώρισης, φυσικών προσώπων άνω των εξήντα (60) ετών, στα Μητρώα Νοσησάντων Εξωτερικού (για νόσηση από covid-19 που έλαβε χώρα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος  πλην της Ελλάδας). ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚορωνοϊός COVID-19Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση καταχώρισης στα Μητρώα των περιστατικών νόσησης (COVID-19) που έχουν λάβει χώρα σε οποιοδήποτε άλλη χώρα πλην της Ελλάδας εάν : είστε φυσικό πρόσωπο ,έχετε την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή σας εντός της Ελληνικής Επικράτειας ,έχετε γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, και δεν υπάγεστε στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο