Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Άδεια εμπορίας φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων
  • Competent Entity: MINISTRY OF CITIZEN PROTECTION
  • Service Code: 3805
  • Processing Time: Πενήντα (50) ημέρες βάσει της 7011/10/58-ιδ από19.8.2004 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ.1338/Β΄)
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: Άρθρο 4 Ν.456/96 & 30 Ν.2168/93

Description
Εμπόριο των συγκεκριμένων ειδών. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εμπορίας φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων.
Conditions

Προκύπτουν από τα δικαιολογητικά.

Procedure
Κατάθεση δικαιολογητικών στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Ασφαλείας.
Notes and Clarifications

Σχετικό Link: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3626&Itemid=646〈=