Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε νόμους, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ και τις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν.

Ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη

Γνήσιο Υπογραφής - Επικύρωση - Μέσα Ταυτότητας

Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και κομμένης ταυτότητας-6_3_2007

Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο-27_5_2013

Αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων-11_2_2013

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής από υπαλλήλους των ΚΕΠ-21_3_2006

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής-Γνωμοδότηση 317 Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-21_8_2007

Διακίνηση διοικητικών εγγράφων από τα ΚΕΠ κατά τη διεκπεραίωση πιστοποιημένων διαδικασιών-24_10_2019

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες-6_3_2013

Δικαιώματα πολιτών – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ν. 4325-27_5_2015

Δικαιώματα των πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση-12_3_2012

Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους-6_5_2009

Ζητήματα εφαρμογής του ν. 4727 για την επικύρωση αντιγράφων-10_2_2021

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επ.-10_4_2020

Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο-19_11_2020

Κατάργηση της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων-ν.4250-1_4_2014

Κατάργηση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας-28_11_2013

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας Ελλήνων πολιτών-21_1_2009

Επικύρωση εκτυπωμένων ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων

Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και κομμένης ταυτότητας-6_3_2007

Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο-27_5_2013

Αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων-11_2_2013

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής από υπαλλήλους των ΚΕΠ-21_3_2006

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής-Γνωμοδότηση 317 Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-21_8_2007

Διακίνηση διοικητικών εγγράφων από τα ΚΕΠ κατά τη διεκπεραίωση πιστοποιημένων διαδικασιών-24_10_2019

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες-6_3_2013

Δικαιώματα πολιτών – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ν. 4325-27_5_2015

Δικαιώματα των πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση-12_3_2012

Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους-6_5_2009

Ζητήματα εφαρμογής του ν. 4727 για την επικύρωση αντιγράφων-10_2_2021

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επ.-10_4_2020

Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο-19_11_2020

Κατάργηση της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων-ν.4250-1_4_2014

Κατάργηση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας-28_11_2013

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας Ελλήνων πολιτών-21_1_2009

Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης ν.4251_14 _ ΠΔ 106_07

Συναλλαγές Βρετανών πολιτών

Λειτουργικά Θέματα ΚΕΠ

1.F5_Λειτουργία ΚΕΠ μετά τις 9-6-2020

2.F5_20_13595_Λειτουργία ΚΕΠ_1-6-2020

F5_5_6129_Ενημέρωση ΚΕΠ για μετρα Cov19_teliko

F5_6_Ωράριο ΚΕΠ από 16-3-2020

F5_7_Ενημέρωση ΚΕΠ_ΦΕΚ_Επιπρόσθετα

F5_9_Ενημέρωση ΚΕΠ επέκταση ευπαθών ομάδων-2

F5_10_Λειτουργία ΚΕΠ κατόπιν περιορισμού κυκλοφορίας ΤΕΛΙΚΟ

F5_12_7898_ΗΕκ περιτροπής εργασία στα ΚΕΠ

F5_17_9510_τηλεφωνικες αιτήσεις και πρόσθετες υπηρεσίες ΕΛΤΑ

F5_19_Λειτουργία ΚΕΠ_επαναφορά (003)

F5_24_Λειτουργία ΚΕΠ με διευρυμένο ωράριο

F5_30_Λειτουργία ΚΕΠ από 21.9 έως 4.10.2020.doc

F5_32_Εξυπηρέτηση δικηγόρων από τα ΚΕΠ

F5_33_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΑΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ

F5_35_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ από 3 έως 30.11.2020

F5_36_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ από 7 έως 30.11.2020

F5_38_32821_Λειτουργία ΚΕΠ από 23.11.2020-1

F5_39_34765_Διευκρινήσεις για εξ αποστάσεως εργασία

Οδηγιες προς ΚΕΠ για πρόσθετες υπηρεσίες ΕΛΤΑ

F5_21_Λειτουργία ΚΕΠ από Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Οργανωτικά Θέματα ΚΕΠ

Διαδικασίες ΚΕΠ

Εγκύκλιος ειδικών εποχικών επιδομάτων ΟΑΕΔ 2021 10-09-2021

ΑΜΚΑ

F15_35_32241_Οδηγίες_ ΚΕΠ_Μετατροπή ΠΑΜΚΑ σε ΑΜΚΑ 15-09-2021

F5_11_33734_signed

F5_11_33734_Ενημέρωση ΚΕΠ για εγκύκλιο ΑΜΚΑ

F5_12_34172_signed

F5_12_34172_Διευκρινίσεις για λατινικους χαρακτήρες

F5_13_34474_signed

F5_13_Διευκρινίσεις για εξουσιοδότηση

final egyklios 20-9-2019 ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έξοδα Κηδείας

F15_9_8560_Ενημέρωση ΚΕΠ για έξοδα κηδείας

FEK 2272_B

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ_final

Ευρωπαϊκή Κάρτα ΑΣφάλισης

bEHIC-manual

F15_19_Ενημέρωση ΚΕΠ για ΕΚΑΑ

F15_37_22937_Ενημέρωση ΚΕΠ για ηλεκτρονική διεκπεραίωση ΕΚΑΑ

ΟΠΕΚΑ – Ορεινές Περιοχές

F15_40_Ενημέρωση ΚΕΠ για επίδομα ορεινων_ηλεκτρονικά

OΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ _24.07.2020-1 (1)

ΟΠΕΚΑ – Προγράμματα ΛΑΕ

2020

F15_12_13405_Ενημέρωση ΚΕΠ για Αγροτική Εστια κ Πολυτεκνες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΠ _ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_ 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΠ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ 2020

2021

F15_21_15270_Ενημέρωση ΚΕΠ για Αγροτική Εστια κ Πολυτεκνες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΠ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΠ (ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2021-22

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-2021ΚΟΙΝ-ΙΑΜ-ΕΚΔΡ-ΒΙΒΛ-ΘΕΑΤΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΤΡΙ.-ΠΟΛΥΤ.-2021

Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες δικαιούχους προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ έτους 2021

ΕΦΚΑ

F15_18_13826_Ενημέρωση ΚΕΠ για eΕΦΚΑ

Εγχειρίδια διαδικασιών F15_18_13826

000_Εγχειρίδιο πρόσβασης ΚΕΠ σε eEFKA

000_Εγχειρίδιο πρόσβασης ΚΕΠ σε eEFKA

01_02_ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

03_ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

04_ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

05_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

05_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

06_ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

06_ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

07_ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISNET

07_Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

08_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

08_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

09_Οδηγός Χρήσης Ασφαλισμένου για Βεβαίωση Μεταβολής ΚΑΔ

09_Οδηγός Χρήσης Πολίτη για Βεβαίωση Απογραφικής Δήλωσης (1)

09_Οδηγός Χρήσης Πολίτη για Λήξη Ασφάλισης

010_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

010_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

011_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

011_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

012_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν 4387-2016

014_ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Ν. 4554-2018

014_ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Ν. 4554-2018

Βεβαίωση Εμβολιασμού

Βεβαίωση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου Covid-19 στις περιπτώσεις πολιτών που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ.ΠΑΜΚΑ

Έκδοση Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Covid-19 στις περιπτώσεις ανήλικων που δεν διαθέτουν ταυτότητα ή διαβατήριο και Ελλήνων με παλαιού τύπου ταυτότητα

1.F15_8_Eγκύκλιος για διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού_25_2_2020 (1)

F15_8_Eγκύκλιος για διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού_25_2_2020 (1)

faq 25_02_2021

Manual_thyrides_kep_v2_ 25_2_2020

Προσωρινό ΑΜΚΑ Εμβολιασμού

F15_15_11411_Ενημέρωση χορήγησης προσωρινού ΑΜΚΑ 18-04-2021 ΤΕΛΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΜΚΑ_23-4-2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΜΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ

F15_17_13261_Διευκρινίσεις για ΠΑΜΚΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΜΚΑ_5_5_21

Ραντεβού Εμβολιασμού

F15_27_19768 – Διαδικασία διαχείρισης και επιβεβαίωσης της δεύτερης συνεδρίας εμβολιασμού στην Ελλάδα μέσω των ΚΕΠ

F15_3_442_Eγκύκλιος για διαδικασία ραντεβού εμβολίων

F15_4_602_Νεότερες οδηγίες για διαδικασία ραντεβού εμβολίων

Οδηγίες προς τα ΚΕΠ για τον Προγραμματισμό Ραντεβού Εμβολιασμού_12-1-2021

Οδηγίες προσβασης θυρίδες_Διονυσης

F15_40_Οδηγίες προγ 3 δοσης εξ_final6

F15_41_45496_Οδηγίες_Διόρθωσης σειράς δόσεων

F15_42_Διαδικασία καταχώρισης νόσησης εξωτ

F15_1_919_Οδηγίες διαδικασίας καταχωρισης ανω 60 σε Μητρώα Εξ_tel

ΕΟΠΥΥ

F15_11_8185_Ενημέρωση ΚΕΠ για Ατομικά αιτημτα ΕΟΠΥΥ_ακριβες

ΕΟΠΥΥ Ατομικά Αιτήματα Ασφαλισμένων χρήστης ΚΕΠ 21 2021

ΦΕΚ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΟΠΥΥ

FREEDOM PASS

3194_KYA FREEDOM PASS

F15_32_25548_Οδηγίες για διαδικασία freedom

pass_v2 freedom pass ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ

 

Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ

Εγκύκλιος στα ΚΕΠ-ΕΚΕ για τη Γνωστοποίηση_ FINAL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_09_05_2022

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Γνωστοποίησης Λειτουργίας-Έντυπο 8037

Φόρμα γνωστοποίησης επιχειρήσεων οδικής βοήθειας και συνεργατών οδικής βοήθειας

Φόρμα γνωστοποίησης εργαστηρίων αισθητικής

Φόρμα γνωστοποίησης ΚΕΘΕΥΟ

Φόρμα γνωστοποίησης πλυντηρίων-λιπαντηρίων οχημάτων

Φόρμα γνωστοποίησης σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

Φόρμα γνωστοποίησης στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Φόρμα γνωστοποίησης συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Φόρμα γνωστοποίησης σχολής οδηγών

Φόρμα γνωστοποίησης υπαίθριων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Φόρμα γνωστοποίησης υποκαταστήματος σχολής οδηγών

Φόρμα γνωστοποίησης χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων

Φόρμα γνωστοποίησης διαιτολογίας

Φόρμα Γνωστοποίησης Φροντιστηρίου / Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Προσωπικό ΚΕΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο